História

Po vrátení užívacích práv na lesný majetok od štátnych organizácií mestu Zvolen v r. 1993 začalo mesto svoj les užívať a hospodárenie bolo zabezpečované prostredníctvom referátu mestského úradu vytvoreného pre tento účel. Neskôr , od 1. 7. 1993 bol mestom zriadený Lesný podnik mesta Zvolen vo svojej príspevkovej forme. Od 1.1.1995 pod vplyvom daňovej legislatívy došlo k založeniu obchodnej spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. so 100% obchodnou účasťou mesta a v tejto forme funguje aj v súčasnosti. (viď. výpis z OR )