Nakupujeme

Popis nakupovanej služby

2015
Zalesňovacie práce v porastoch:     
     343B 10,22A 40,20B 10,26A 10,23 30,176 10,204 40, 205, 215 10,178 10,343C, 436B, 455, 457, 59B, 188, 127, 183, 450
Prerezávky a výseky v porastoch:     
     12A 13, 164 40, 176 20, 345 20,453 20,453 11,1182 20,180 20,194 20,215 40
Ochrana MLP vyžínaním proti zveri:     
     11A 11, 12A 11, 16A, 17A 10,19C, 20B, 21 40,22A 40,23 30,26 10,26A 40,59B 10, 125A, 154 20, 158A 40, 168A 11,168A 20,169 11, 174A 40,175B 01,176 11,176 30, 177 20, 183 20, 191C, 192 20, 193 10, 193 20,194 11, 194 20, 197B 11, 197B 20, 200 10 ,201 11, 203 10, 204 40, 215 11, 215 50, 328 10,343B, 343C 11, 343C 20, 436B, 457 01, 188, 127, 183 10, 192, 193, 194 10, 196, 205, 211, 327, 450, 200 10
2014
V roku predpokladáme dodávateľsky realizovať ťažbové práce v lesných porastoch č.:     
     11,15,25,159,160,161,170,171,173,178,179,195,346,447,445,451,452,453,454,455,193,177,59,209
Zalesňovacie práce v lesných porastoch:     
     20,22,23,26,125,175,176,177,178,204,215,343,436
Prerezávky a ostatnú pestovnú činnosť v lesných porastoch:     
     11,12,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,125,154,158,160,161,162,164,166,167,168,169,170,174,175,176,177,181,183,185,
     191,192,193,194,197,200,201,203,204,209,210,215,328,343,344,436,453,454,457,518,1182
Projekt bude možné dodržať len v prípade ideálnych poveternostných a ekonomických podmienok, bez vplyvu nepredvídateľných situácií.     
Pri dodávke prác vyžadujeme najvyššiu kvalitu.     
2013
V roku predpokladáme dodávateľsky realizovať ťažbové práce v lesných porastoch č.:     
     128,191,208,211,207,160,161,209,24,25,159,168,169,170,171,173,191,179,195,327,446,447,1183
Zalesňovacie práce v lesných porastoch:     
     20,26,176,201,457,16,22,23,24,169,193,174,343,192,194,154,436,168
Prerezávky a ostatnú pestovnú činnosť v lesných porastoch:     
     11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,125,154,157,158,160,161,162,163,164,166,168,169,170,174,175,176,177,
     181,183,191,192,193,194,195,197,200,201,203,204,209,210,215,328,343,436,453,457,1182
Projekt bude možné dodržať len v prípade ideálnych poveternostných a ekonomických podmienok, bez vplyvu nepredvídateľných situácií.     
Pri dodávke prác vyžadujeme najvyššiu kvalitu.     
2012
V roku predpokladáme dodávateľsky realizovať ťažbové práce v lesných porastoch č.:     
     215,22,1179,197,327,328,345,191,190,447,448,197,192,201,175,173,177
Zalesňovacie práce v lesných porastoch:     
     16,17,26,22,125,169,193,194,197,343,453,23,24
Prerezávky a ostatnú pestovnú činnosť v lesných porastoch:     
     11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,125,154,158,168,169,170,174,175,176,177,
     183,184,191,192,193,194,195,197,200,201,203,204,215,328,343,344,346,436,453,1183
Projekt bude možné dodržať len v prípade ideálnych poveternostných a ekonomických podmienok, bez vplyvu nepredvídateľných situácií.     
Pri dodávke prác vyžadujeme najvyššiu kvalitu.     
2011
V roku predpokladáme dodávateľsky realizovať ťažbové práce v lesných porastoch č.:     
     435,436,165,215,1179,127,449,328,327,344,345,191,190,12
Zalesňovacie práce v lesných porastoch:     
     16,21,22,23,24,26,125,169,197,203,204,343,345,436,453,177
Prerezávky a ostatnú pestovnú činnosť v lesných porastoch:     
     11,12,15,16,17,169,174,175,176,184,346,453,1183,13,14,18,20,21,22,25,125,23,154,158,168,170,
     181,183,190,191,193,194,192,195,200,201,203,204,215,343,328,345,436
Projekt bude možné dodržať len v prípade ideálnych poveternostných a ekonomických podmienok, bez vplyvu nepredvídateľných situácií.     
Pri dodávke prác vyžadujeme najvyššiu kvalitu.