Mapa

Lesný majetok spravovaný lesným podnikom mesta Zvolen, s.r.o. je situovaný v rámci štyroch územných lokalít.
Je to časť Pustý Hrad, ktorá celá patrí do KÚ Zvolen, podobne aj Stráže nad Zvolenom . Lokalita Bakova Jama sčasti leží v KÚ Zvolen a väčšou plochou v KÚ Lieskovec. Najvzdialenejšia časť majetku je v KÚ Bacúrov, gravitujúca až do Kozelníckej doliny.

Celkovo z rozlohy lesných pozemkov o výmere 1558,9285 ha predstavuje plocha lesných porastov 1518,2367 ha , z toho je 265,53 ha v kategórii lesov ochranných z titulu ochrany pôdy a 32,61 ha lesov osobitného určenia s funkciou rekreačnou.

V teritóriu spravovaného lesa sa nachádza vyhľadávaná turistická atrakcia - národná kultúrna pamiatka Pustý Hrad, či vzácny minerálny prameň Červený Medokýš.

yourlogo