Oznamy

Pre odvoz drevnej hmoty spracovanej v samovýrobe sú stanovené

VÝVOZNÉ DNI: UTOROK a STREDA v čase 730 – 1500 hod.

po dohovore s kompetentnými zamestnancami LPM Zvolen, s. r. o.